Algemeen beleid De Speelkoffer

Themakoffers & grote spelen

De Speelkoffer’ leent themakoffers uit aan particulieren tegen een vaste prijs. In elke koffer zit een thema dat bestaat uit attributen, 1 of meerdere spelletjes, kleurplaten, schmink ... dit telkens voor 8 kinderen. De koffers kunnen ook voor grotere groepen gebruikt worden, maar deze zijn samengesteld voor maximum 8 kinderen.

 

Welke thema’s zijn er allemaal? De clown- , prinsessen- , piraten- en cowboys & indianen koffer. U mag ons steeds laten weten of u nieuwe ideeën hebt voor themakoffers of uitbreidingen van de koffers zelf. U kan ons ook via het contactformulier tips en ondervindingen door sturen.

 

Tot welke leeftijd lenen de koffers zich? De koffers zijn gemaakt voor kinderen van de lagere school, dit dus voor een leeftijd van +/- 6 tot 12 jaar.

 

In elke koffer zit er minstens 1 spel gericht op het thema, vooral doe – opdrachten.

Dit zijn suggesties en kunnen aangepast worden naargelang de groep of de kinderen. Ze kunnen een leidraad zijn voor een leuke namiddag. Ook zitten er grimeer voorbeelden in de koffer alsook kleurplaten.

 

Naast de themakoffers bieden we ook grote spelen aan zoals: golf, vier-op-een-rij, jenga, yahtzee, domino, sjoelbak … . Zie op onze website welke spelen we hebben en reserveer tijdig de grote spelen die je wil gebruiken om je feest een extra boost te geven.

 

Prijs? Per koffer 50 euro + 25 euro waarborg

De grote spelen verschillen van prijs en kan u terug vinden op onze site. (waarborg is hiervoor ook 25 euro).

 

Betaling? De betaling van de reservering is via overschrijving. Dit tijdig, zodat het bedrag op de rekening staat wanneer de koffer wordt opgehaald/geleverd. Het bedrag van de reservering wordt op voorhand via mail medegedeeld, zodat jullie en wij een overzicht hebben van de gereserveerde artikelen. Vergeet dus niet om steeds al je gegevens goed in te vullen, zodat we je vlot kunnen bereiken. Indien de reserveringen pas enkele dagen op voorhand is (= last minute reservering) kan ook cash bij ophaling of bij levering.

 

Waarborg? De waarborg wordt steeds cash, in een envelop, voorzien door de huurders van de koffer/spelen. Op de envelop vermeld je duidelijk je naam en adres. Deze waarborg wordt meteen teruggegeven, wanneer de koffer/spelen wordt binnen geleverd. Eerst wordt er gecheckt of alles in de koffer zit aan de hand van de checklist (die zit in de koffer). Ook de spelen worden nagekeken op eventuele beschadigingen. Gelieve alles op voorhand goed na te kijken, zodat er niets ontbreekt en dit vlot kan verlopen. Wanneer dit wel het geval is, kan er een deel van de waarborg worden ingehouden. Dit ook wanneer er iets stuk is.

Wij begrijpen dat er dingen kunnen stuk gaan tijdens het spelen, indien er vele dingen stuk zijn of ontbreken zijn we genoodzaakt om een deel of de volledige waarborg af te houden.

 

Levering? Een koffer of meerdere koffers en/of grote spelen kan mits vergoeding geleverd of opgehaald worden, dit in een straal van +/- 20 km. Er komt dan 0,50 euro per afgelegde km bij op het totaalbedrag.

 

Wanneer ophalen/leveren en weer binnenbrengen/ophaling? Dit wordt in samenspraak gedaan met de verhuurders en de huurders. Dit wanneer het voor beide partijen het beste uitkomt. Rekening houdend of de koffers/grote spelen al dan niet de dag op voorhand of erna ,dat u gereserveerd hebt, al verhuurd is of niet. Standaard nemen we de dag voor de koffers/grote spelen gehuurd worden om af te halen/te leveren. Terug binnen brengen of terug ophalen gebeurd de dag zelf in de avond of ten laatste de dag erna. 

 

Wij hebben een website (www.despeelkoffer.be) waarop u alle info kan vinden en dingen kan reserveren.

 

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor ongevallen en/of allergieën voor bepaalde stoffen, schmink … .

 

Springkasteel

1:

Om het springkasteel te kunnen gebruiken, dient u over het volgende te beschikken:

Elektriciteit 220 volt, minstens 16A.
Een vlakke oppervlakte vrij van scherpe voorwerpen, bij voorkeur gras of zand.

Het grondzeil dient ten alle tijden gelegd te worden onder het springkasteel (voorzien door verhuurder).
Er moet een goede doorgang voorzien worden van minimum 1 meter. Er wordt ook niet door huizen geleverd of langs verschillende trappen.

 

2:

De huurder staat in voor de bewaking en bewaring van het gehuurde goed. Het gehuurde goed blijft eigendom van de verhuurder.
Na de in ontvangst name van het gehuurde materiaal gaat de klant akkoord met de staat waarin het materiaal zich bevind.
Door de in ontvangst name erkent de huurder dat hij zich van de goede staat, en de werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en het gebruik ervan op de hoogte gesteld is.

 

3:

De klant is verantwoordelijk voor eventuele schade ten gevolge van verkeerd gebruik.
De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik, de op -of afbouw.

De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke de oorzaak van de schade ook mag zijn.
De klant is ertoe gebonden zijn burgerlijke verantwoordelijke naar aanleiding van het gebruik van springkastelen te laten verzekeren bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij, welk elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name tot de weder afgifte, met afstand tot elk recht op verhaal ten lasten van de verhuurder.

Het is verboden met schoeisel het springkasteel te betreden alsook met voedingswaren.
Het is tevens ook verboden aan de zijwanden of dwarsbalken te hangen of op te klimmen!
Verboden voor kinderen onder de 3 jaar of ouder dan 14 jaar.
Alle schade anders dan normale slijtage, alsook reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen doorgerekend worden naar de huurder.

Eventuele klachten dienen binnen 7 dagen per aangetekend schrijven na in ontvangst name van de levering aan de verhuurder bekend gemaakt te worden.
Voor eventuele betwistingen of geschillen vallen onder Belgische recht en bevoegdheid van de rechtbank van Mechelen.

 

4:

In geval van niet of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.

 

5:

Indien de klant niet in staat is het gehuurde goed in ontvangst te nemen op de overeengekomen datum behoud de verhuurder zich het recht voor om alle gebeurlijke schade op de klant te verhalen.

 

6:

In geval van slechte weersomstandigheden o.a. regen, wind staat de huurder in voor het materiaal.
Indien het springkasteel niet opgeblazen is, dienen volgende maatregelen te worden genomen:
Torens en muren naar binnen plooien en dan het kasteel in twee te plooien.
Het gebruik van dak of regenzeil garandeert niet dat het volledig droog zal blijven .
Bij rukwinden moet het kasteel afgelaten worden.

 

Info:

  • Gratis levering de eerste 15 km van Pijpelheide (Booischot) 
  • Levering vanaf 15km met een maximum van 25km komt er €20 forfaitair bij de huurprijs van het springkasteel
  • Kosteloos annuleren bij slecht weer en dit tot op 24u van het voorziene plaatsing uur. 
  • Feest loopt uit? Geen probleem, contacteer ons tijdens dan komen we het wat later ophalen of bespreken we wat de mogelijkheden zijn.
  • Springkasteel olifant kan enkel geleverd worden aan 130 euro/dag of 195 euro/weekend (2dagen)
  • Springkasteel aap en springkasteel giraf kunnen geleverd worden voor 100 euro/dag of 170euro/weekend of afgehaald worden (met instructie´s) aan 80/dag of 150euro/weekend.
  • 4,5m x 5m (l x b) open ruimte hebben we zeker nodig om het springkasteel mooi op te stellen.

 

 

Wij wensen jullie alvast heel veel (speel)plezier en een leuke namiddag!

 

Groetjes,

 

Yannick & Evelien